Algemene regels

(BEHORENDE BIJ HET All-IN LIDMAATSCHAP)
 • Het All-in lidmaatschap is strikt persoonlijk;
 • Looptijd buitenbanen: april t/m maart
 • Looptijd binnenbanen: half april t/m eind augustus
 • De directie behoudt zich het recht voor het reserveren van (alle) banen voor diverse activiteiten (zoals: bijvoorbeeld competities, toernooitjes, arrangementen e.d.);
 • Leeftijdsbepaling voor 65+ & jeugd is het jaar: 2021.

Beëindigen abonnement

Eén maand vóór het aflopen van het huidige abonnement dient u kenbaar te maken geen prijs te stellen op verlenging van het lidmaatschap. Bij nalatigheid in deze wordt u geacht abonnementhouder te willen blijven, dit impliceert volledige financiële verplichtingen voor het nieuwe seizoen.

TENNIS

 • De buitenbanen zijn tijdens/ na sneeuwval en dooi NIET bespeelbaar.
 • Voor het reserveren van een baan dient u zich te melden bij de receptie;
 • U heeft altijd recht op 60 minuten speeltijd;
 • U kunt nooit een baan reserveren voor een volgend uur als u reeds op de baan staat.

Voorbeeld: U heeft om 19.45 uur een baan toegewezen gekregen, dan speelt u in ieder geval tot 20.45 uur. Is het stil, dan kunt u doorspelen anders wordt u er om 20.45 uur door andere leden van de baan afgehaald. Indien u van de baan wordt gehaald, dan kunt u weer opnieuw een baan bespreken. Er dient echter minstens 15 minuten “rust” pauze tussen te zitten.

Wordt er geconstateerd dat u op de baan staat, dan wordt de reeds gereserveerde baan geschrapt. Deze maatregel moet genomen worden om het overlopen van de ene baan naar de andere te voorkomen. U kunt ook niet een baan reserveren voor andere leden die er op dat moment nog niet
zijn.

Kledingvoorschriften

 • Het is verboden om met een ontbloot bovenlichaam te tennissen en/of op het terras of in het clubhuis
  te zitten.
 • Gebruik de juiste schoenen. Op onze banen mogen alleen originele tennisschoenen gebruikt worden (dus geen loopschoenen of schoenen met noppen).

Introducees

Introduceren is mogelijk. Eén en dezelfde persoon mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden. Kosten: € 7,= per persoon/per uur

Banen

 • De verlichting van de buitenbanen gaan om 23.30 uur uit.
 • Loop altijd achter de baan langs als u een baan moet passeren en wacht tot de rally afgelopen is.
 • Ballen die naar een andere baan over rollen, niet achterna lopen, maar even vragen of uw buurman/vrouw deze wilt terug rollen.
 • Na afloop van het spelen op een buitenbaan, dient u deze altijd te vegen.

SPINNING

 • U heeft recht op één vast spinninguur in de week. Alle andere extra uren kunnen op de dag naar keuze gereserveerd worden.
 • Indien u geen gebruik maakt van uw vaste uur, dient en de gereserveerde fiets af te melden.

Accommodatie

 • Gebruik de afvalbakken.
 • Consumpties dienen na verblijf op het park, diezelfde dag te worden afgerekend.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daar uit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadigingen van goederen van de abonnementhouder/huurder.
 • De directie of de door haar met de dagelijkse gang van zaken belaste personen behouden zich het recht voor de abonnementhouder/huurder de toegang tot het park te ontzeggen of van het park te verwijderen, indien zijn of haar gedrag hiertoe aanleiding geeft.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het gehele centrum.
 • Het is verboden om in het gehele centrum te roken.
 • Eventueel opgelegde boetes zullen ten alle tijden op u verhaald worden, incl. de bijkomende kosten.
 • Wij verzoeken de bezoekers/ leden die op ons terrein buiten roken, de peuken in de daarvoor bestemde asbakken te deponeren;
 • De directie behoudt zich het recht voor dit reglement aan te passen en/of te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
 • Houd het park schoon!

WEES SPORTIEF EN HOUD U AAN DE REGELS!